På dansk På svenska På norsk In English In English U.S. office

Hvis dataene dine har blitt borte, anbefaler vi deg å slå av strømmen til maskinen og monter av harddisken.

Du kan sende harddisken til oss fra Norge. Husk å pakke den inn forsvarlig og send den som pakke (gjerne som ”forsiktig”).

Vær oppmerksom på, at hvis du fortsatt bruker maskinen kan det forverre datatapet og gjøre rekonstruksjonen dyrere, eller i værste fall sørge for, at det ikke lenger er mulig å gjenfinne de tapta dataene, hvis det f.eks. opprettes nye filer eller det er endringer i eksisterende filer (også midlertidige filer som Windows swapfil), hvis det installeres nye programmer, hvis Internet Explorer startes opp eller hvis maskinen startes opp som en del av et nettverk.

Hvis du er i Danmark kan du levere harddisken hos oss på Alhambravej 1 på Fredriksberg. Vi har åpent hver dag mellom kl. 10 og 17. Er det utenom vanlig åpningstid, lag en avtale om avlevering på vårt 24-timers hotline nummer 0045 40 20 20 70.